MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI ARAD

 

CONCURSURI


CONCURSURI D.S.P.J. Arad

1. Concurs chimist

1.1 Republicare anunţ concurs chimist

1.2 Tematica chimie sanitară

1.3 Rezultat selecţie dosare concurs chimist

1.4 Calendar concurs ocupare post chimist

1.5 Concurs chimist - Punctaj final

2. Concurs consilier superior

2.1 Anunţ concurs consilier superior

2.2 Bibliografie concurs consilier superior

2.3 Rezultat selecţie dosare concurs consilier superior

2.4 Rezultate concurs consilier superior

3. Examen promovare grad profesional functionari publici

3.1 Anunţ

3.2 Tabel rezultate selecţie dosare

3.3 Tabel rezultate proba scrisă

3.4 Tabel rezultate interviu

3.5 Tabel rezultate finale

4. Examen promovare clasă profesională functionari publici

4.1 Anunţ

5. Angajare personal contractual pe perioadă determinată

5.1 Anunţ

5.2 Tabel nominal selecţie dosare

6. Angajare personal contractual pe perioadă determinată

6.1 Anunţ

6.2 Tabel nominal selecţie dosare

7. Concurs pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad profesional superior si a unui post de inspector clasa I grad profesional asistent, in cadrul Serviciului de control in sanatate publica-Compartimentul Inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca

7.1 Anunţ + Bibliografie

7.2 Formular inscriere + Model adeverinta

7.3 Fise post inspector superior si inspector asistent

8. Angajare fără concurs - şofer

8.1 Anunţ selecţie fără concurs - şofer

9. Tabel rezultat proba scrisă

9.1 Tabel rezultat proba scrisă

9.2 Tabel rezultat interviu

9.3 Tabel rezultat final

10. Concurs pentru ocupare post vacant de consilier superior

10.1 Anunţ + Bibliografie

10.2 Fişa post consilier superior buget-finanţe

10.3 Formular înscriere + declaraţie + model adeverinţă

10.4 Tabel selecţie dosare

11. Anunţ angajare fără concurs

11.1 Anunţ angajare fără concurs

11.2 Rezultat interviu si rezultat final asistenţi

11.3 Rezultat interviu si rezultat final medici

12. Anunţ angajare fără concurs

12.1 Anunţ angajare fără concurs

12.2 Rezultat interviu si rezultat final asistenţi

13. Anunţ angajare fără concurs chimist si biochimist

13.1 Anunţ selecţie dosare fără concurs chimist si biochimist

14. Concurs pentru ocupare post vacant de consilier superior

14.1 Anunţ + Bibliografie

14.2 Fişa post consilier superior buget-finanţe

14.3 Formular înscriere + declaraţie + model adeverinţă

14.4 Tabel cu rezultatul selecţiei dosarelor

14.5 Tabel cu rezultatul final la concurs

15. Anunţ angajare fără concurs I

15.1 Anunţ angajare fără concurs I

15.2 Tabel selecţie dosare depuse fără concurs I

16. Anunţ angajare fără concurs II

16.1 Anunţ angajare fără concurs II

16.2 Tabel selecţie dosare depuse fără concurs II

17. Anunţ concurs

17.1 Anunţ concurs de promovare in grad profesional

18. Anunţ angajare fără concurs

18.1 Anunţ angajare fără concurs

18.2 Tabel selecţie dosare

19. Anunţ angajare fără concurs

19.1 Anunţ angajare fără concurs

19.2 Tabel selecţie dosare

20. Anunţ angajare fără concurs

20.1 Anunţ angajare fără concurs

20.2 Tabel selecţie dosare

21. Anunţ concurs medic MG

21.1 Anunţ concurs

21.2 Tematică concurs

21.3 Cerere de înscriere

22. Anunţ examen

22.1 Anunţ examen

22.2 Bibliografie examen asistenţi medicali generalişti

22.3 Bibliografie examen asistent farmacie

22.4 Bibliografie examen asistent igienă şi sanătate publică

22.5 Bibliografie examen asistenţi medicali specialitatea laborator

22.6 Cerere înscriere examen

22.7 Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

22.8 Regulament de organizare si desfăşurare a examenului

23. Anunţ examen

23.1 Anunţ examen

23.2 Bibliografie examen secretar/dactilograf I

23.3 Bibliografie examen şofer I

23.4 Regulament de organizare si desfăşurare a examenului

24. Anunţ examen medici

24.1 Anunţ examen medici

24.2 Bibliografie examen medic specialist, specialitatea medicină de laborator

24.3 Regulament de organizare si desfăşurare a examenului

25. Anunţ amânare examen

25.1 Anunţ privind amânarea examenului de ocupare pe perioadă nedeterminată a posturilor de asistent medical, specialitatea igienă şi sănătate publică

26. Anunţ concurs

26.1 Anunţ concurs chimist

26.2 Rezultat selecţie dosare concurs chimist

26.3 Calendarul concursului pentru ocuparea postului de chimist

26.4 Tabel nominal rezultat final examen chimist

27. Examen promovare grad profesional

27.1 Anunţ examen

27.2 Tabel nominal rezultat final promovare examen

28. Examen promovare in grad profesional

28.1 Anunţ examen

28.2 Tabel nominal rezultat final promovare examen

29. Anunţ concurs medic specialist igienă

29.1 Anunţ concurs

29.2 Formular înscriere şi adeverinţă

29.3 Calendar concurs

29.4 Tematică şi bibliografie

29.5 Tabel nominal selecţie dosare + proba D

29.6 Tabel cu rezultatul la proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de medic specialist, specialitatea igienă

29.7 Tabel cu rezultatul la proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de medic specialist, specialitatea igienă

29.8 Tabel cu rezultatul final la concursul pentru ocuparea postului vacant de medic specialist, specialitatea igienă

30. Anunţ concurs medic specialist igienă

30.1 Anunţ concurs

30.2 Formular înscriere şi adeverinţă

30.3 Calendar concurs

30.4 Tematică şi bibliografie

30.5 Tabel nominal cu rezultatul la selecţia dosarelor

30.6 Tabel cu rezultatul la proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de medic specialist, specialitatea igienă

30.7 Tabel cu rezultatul la proba practică la concursul pentru ocuparea postului vacant de medic specialist, specialitatea igienă

30.8 Tabel cu rezultatul final la concursul pentru ocuparea postului vacant de medic specialist, specialitatea igienă

31. Anunţ concurs

31.1 Anunţ concurs de promovare in grad profesional

31.2 Formular înscriere

31.3 Tematică şi bibliografie

31.4 Tabel selecţie dosare

31.5 Tabel rezultate proba scrisă

31.6 Tabel rezultate interviu

32. Anunţ concurs medic specialist epidemilogie

32.1 Anunţ concurs

32.2 Formular înscriere şi model adeverinţă

32.3 Calendar concurs

32.4 Tematică şi bibliografie

32.5 Rezultat selecţie dosare + proba D

32.6 Tabel nominal rezultat proba scrisă

32.7 Tabel nominal rezultat proba practică

32.8 Tabel nominal rezultat final

33. Anunţ concurs recrutare consilier superior - funcţie publică

33.1 Anunţ concurs

33.2 Formular înscriere

33.3 Bibliografie

33.4 Fişă post

33.5 Model adeverinţă

33.6 Tabel nominal rezultat eligibilitate dosare

33.7 Tabel nominal rezultat proba scrisa

33.8 Tabel nominal rezultat interviu

SUS |