MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI ARAD

 

CONCURSURI


CONCURSURI D.S.P.J. Arad

1. Concurs chimist

1.1 Republicare anunţ concurs chimist

1.2 Tematica chimie sanitară

1.3 Rezultat selecţie dosare concurs chimist

1.4 Calendar concurs ocupare post chimist

1.5 Concurs chimist - Punctaj final

2. Concurs consilier superior

2.1 Anunţ concurs consilier superior

2.2 Bibliografie concurs consilier superior

2.3 Rezultat selecţie dosare concurs consilier superior

2.4 Rezultate concurs consilier superior

3. Examen promovare grad profesional functionari publici

3.1 Anunţ

3.2 Tabel rezultate selecţie dosare

3.3 Tabel rezultate proba scrisă

3.4 Tabel rezultate interviu

3.5 Tabel rezultate finale

4. Examen promovare clasă profesională functionari publici

4.1 Anunţ

5. Angajare personal contractual pe perioadă determinată

5.1 Anunţ

5.2 Tabel nominal selecţie dosare

6. Angajare personal contractual pe perioadă determinată

6.1 Anunţ

6.2 Tabel nominal selecţie dosare

7. Concurs pentru ocuparea unui post de inspector clasa I grad profesional superior si a unui post de inspector clasa I grad profesional asistent, in cadrul Serviciului de control in sanatate publica-Compartimentul Inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca

7.1 Anunţ + Bibliografie

7.2 Formular inscriere + Model adeverinta

7.3 Fise post inspector superior si inspector asistent

8. Angajare fără concurs - şofer

8.1 Anunţ selecţie fără concurs - şofer

9. Tabel rezultat proba scrisă

9.1 Tabel rezultat proba scrisă

9.2 Tabel rezultat interviu

9.3 Tabel rezultat final

10. Concurs pentru ocupare post vacant de consilier superior

10.1 Anunţ + Bibliografie

10.2 Fişa post consilier superior buget-finanţe

10.3 Formular înscriere + declaraţie + model adeverinţă

10.4 Tabel selecţie dosare

11. Anunţ angajare fără concurs

11.1 Anunţ angajare fără concurs

11.2 Rezultat interviu si rezultat final asistenţi

11.3 Rezultat interviu si rezultat final medici

12. Anunţ angajare fără concurs

12.1 Anunţ angajare fără concurs

12.2 Rezultat interviu si rezultat final asistenţi

13. Anunţ angajare fără concurs - chimist

13.1 Anunţ selecţie dosare fără concurs - chimist

13.2 Rezultat interviu si rezultat final chimist

14. Anunţ angajare fără concurs chimist si biochimist

14.1 Anunţ selecţie dosare fără concurs chimist si biochimist

15. Concurs pentru ocupare post vacant de consilier superior

15.1 Anunţ + Bibliografie

15.2 Fişa post consilier superior buget-finanţe

15.3 Formular înscriere + declaraţie + model adeverinţă

15.4 Tabel cu rezultatul selecţiei dosarelor

15.5 Tabel cu rezultatul final la concurs

16. Anunţ angajare fără concurs I

16.1 Anunţ angajare fără concurs I

16.2 Tabel selecţie dosare depuse fără concurs I

17. Anunţ angajare fără concurs II

17.1 Anunţ angajare fără concurs II

17.2 Tabel selecţie dosare depuse fără concurs II

18. Anunţ concurs

18.1 Anunţ concurs de promovare in grad profesional

19. Anunţ angajare fără concurs

19.1 Anunţ angajare fără concurs

19.2 Tabel selecţie dosare

20. Anunţ angajare fără concurs

20.1 Anunţ angajare fără concurs

20.2 Tabel selecţie dosare

21. Anunţ angajare fără concurs

21.1 Anunţ angajare fără concurs

21.2 Tabel selecţie dosare

22. Anunţ concurs medic MG

22.1 Anunţ concurs

22.2 Tematică concurs

22.3 Cerere de înscriere

23. Anunţ examen

23.1 Anunţ examen

23.2 Bibliografie examen asistenţi medicali generalişti

23.3 Bibliografie examen asistent farmacie

23.4 Bibliografie examen asistent igienă şi sanătate publică

23.5 Bibliografie examen asistenţi medicali specialitatea laborator

23.6 Cerere înscriere examen

23.7 Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

23.8 Regulament de organizare si desfăşurare a examenului

24. Anunţ examen

24.1 Anunţ examen

24.2 Bibliografie examen secretar/dactilograf I

24.3 Bibliografie examen şofer I

24.4 Regulament de organizare si desfăşurare a examenului

25. Anunţ examen medici

25.1 Anunţ examen medici

25.2 Bibliografie examen medic specialist, specialitatea medicină de laborator

25.3 Regulament de organizare si desfăşurare a examenului

26. Anunţ amânare examen

26.1 Anunţ privind amânarea examenului de ocupare pe perioadă nedeterminată a posturilor de asistent medical, specialitatea igienă şi sănătate publică

SUS |