Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad

1. Codul de conduită etică si de integritate

2. Declaratia privind asumarea unei agende de integritate orgazitionala

3. Plan de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025

4. Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate pentru anul 2022

5. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Arad perioada Iunie 2022 - Mai 2023

6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Arad perioada Iunie 2023 - Decembrie 2023

 

 

7. Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate pentru anul 2023

 

 

8. Avertizor in interes public