MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI ARAD

 

CONTACTE D.S.P.J. Arad


Contacte D.S.P.J. Arad

Compartiment   Sediu   Telefon   Fax   e-mail
Secretariat   Arad, str. Andrei Şaguna nr. 1-3   0257.254.438
0257.280.449
0357.802.330
  0257.230.010   secretariat@dsparad.ro   CUI: 3519496     CONT: RO36TREZ02120E365000XXXX - TREZORERIA MUNICIPIULUI ARAD  
Compartiment juridic   Arad, str. Andrei Şaguna nr. 1-3   0257.254.438   0257.230.010   juridic@dsparad.ro
Compartiment avize/autorizari   Arad, str. Andrei Şaguna nr. 1-3   0257.254.438   0257.230.010   avize@dsparad.ro
Compartiment de
supraveghere epidemiologică
şi control boli
transmisibile
  Arad, str. Andrei Şaguna nr. 1-3   0257.280.568   0257.280.068   epidemiologie@dsparad.ro
Birou RUNOS   Arad, str. Andrei Şaguna nr. 1-3   0257.233.035   0257.230.010   runos@dsparad.ro
Compartiment statistică
şi informatică în SP
  Arad, str. Andrei Şaguna nr. 1-3   0357.732.087   0257.230.010   statistica@dsparad.ro
Birou administrativ şi
mentenanţă
  Arad, str. Andrei Şaguna nr. 1-3   număr interior prin Secretariat   0257.230.010   achizitii@dsparad.ro
Serviciul financiar
-contabilitate
  Arad, str. Andrei Şaguna nr. 1-3   număr interior prin Secretariat   0257.230.010   secretariat@dsparad.ro
Serviciul de control în SP   Arad, str. Andrei Şaguna nr. 1-3   număr interior prin Secretariat   0257.230.010   scspar@dsparad.ro
Compartiment de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă   Arad, str. Andrei Şaguna nr. 1-3   număr interior prin Secretariat   0257.230.010   departament.supraveghere@dsparad.ro
Compartiment de evaluare şi promovarea a sănătăţi   Arad, str. Andrei Şaguna nr. 1-3   număr interior prin Secretariat   0257.230.010   promovareasanatatii@dsparad.ro
Depozit produse antiepidemice   Arad, str.Feleacului nr. 1   0257.281.664   0257.230.010   secretariat@dsparad.ro
Compartiment audit
public intern
  Arad, str. Andrei Şaguna nr. 1-3   -   0257.230.010   audit.intern@dsparad.ro
Laborator de diagnostic
şi investigare în SP
-Diagnostic microbiologic
  Arad, str.Feleacului nr. 1   0257.280.719   0257.230.010   microbiologie@dsparad.ro
Laborator de diagnostic
şi investigare în SP - Chimie
sanitară şi toxicologie
  Arad, str.Feleacului nr. 1   0257.281.326   0257.230.010   chimie@dsparad.ro

SUS |